Den gamla datormus som slaktades,
mikrobrytarna på kortet närmast kameran


Mikrobrytarna i närbild.


Här syns alla ingående detaljer.


Mikrobrytarna monterade på bottenplattan.

 
Nu är även paddlarna monterade.


Dags att kolla passformen i skyddskåpan.


Kabeln är fastlödd på mikrobrytarna och dragavlastad.


Närbild på kabelmontaget.


F
ärdig manipulator men anslutningssladd och drag avlastning.


Observera de små bitarna av eltape på paddlarnas insida, mot mikrobrytarna.
detta är justering av slaglängden på paddlarnas rörelse.


Observera de små bitarna av eltape på paddlarnas insida,
mot mikrobrytarna. detta är justering av slaglängden på paddlarnas rörelse.


 


Uppdaterad 2005-04-20