Gamla Radiobilder.
                                 
        Min första radiohörnan.
Yaesu FT-7 + PA FL110.
handpump och hembyggd Z-match.
 
                                 
               

Utveckling går framåt, Samma gamla kortvågsrig FT-7 + PA kompletterad med FT-736 för 6m, 2m och 70cm. amplifiers för alla band, clusterterminal MS bandspelare PC mm... man kan lugnt konstatera att prylarnas antal ökat markan.

 
Några år senare har de gamla riggarna bytts ut mot en enda
som går på alla band KV, 6m, 2m & 70cm.
 
Snöiga antenner,
15el QueDee för 144 MHz
och 21 el Tonna för 432 MHz.

Första 50 MHz antennen, 4el quad monterad i 10m hög mast i Älmesbo

           
EME antennerna hämtas i Falun  

EME antenner i Älmesbo, 4x15el Que Dee, med az/el rotor

 
             
 

Efter att ha varit i Östersund på VHF möte och blivit inspirerade
av EME med små antenner,
var det dags för egna experiment.
En 6el yagi för 2m, monterad på ett glasfiberrör
och fastspänd i en "lagom stark" buske,
som elevering användes ett rep som spändes
till lagom elevationsvinkel.
Övrig utrustning bestod av IC--202, 160 Watt transistor-PA drivet
från ett bilbatteri.
(W5UN hördes bra, men det blev inget QSO)

             
           
                       
 

Före mobiltelefonernas inträde fick man anstränga sig för att
få till bra mobil kommunikaton. Här syns Olle SM3BP:s lösning på ökad
räckvidd vid mobilkörning.
Flerdelad teleskopisk mast monterad på bilen, med en 5/8 med jordplan i toppen.
De 3 aerodynamiskt utformade diskarna som sitter på rören stabilicerar masten när bilen kör i hög fart. Järnvägspassager mm, kräver att masten sänks ner några meter.

    
                         
                       
                                         
   
 
                     
        Några bilder från ett besök på ett Björnmöte
på Tossebergaklätten (troligen 1998 eller 1999)