Software Definied Radio

SoftRock RXTX kit v6.1
 
                                           
                               
     

 

     
Byggsatsen har anlänt.


 
           

Det fanns många mindre påsar i den stora,
några av dem innehöll skruvar och muttrar.
En innehöll ferritkärnor och jättesmal tråd.

 

         
           
               
                                                           
       
                     
   
  Kristallerna   Andra innehöll mera normala komponenter,
IC-kretsarna ser dock ut att vara svårlödda.
           
                 
                                                           
                     
Många motstånd är det...  
 
Snyggt och propert kretskort.
     
Byggandet fortsätter här (tryck)